•  ADRES 
  • Kozyatağı Mah. Gülbahar Sok.
    No:17 PS Plaza İçkapı No:126
    Kadıköy/İstanbul
  •  ÇALIŞMA SAATLERİ 
  • Pazartesi - Cuma
    09:00-17:00
Awesome Image

HİZMETLERİMİZ - AV. SELEN ÇANKAYA LAFCI HUKUK BÜROSU

AİLE HUKUKU

Lafcı Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki ...

ARABULUCULUK HİZMETİ

Bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan ...

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku son dönemlerde teknolojinin hızlı gelişimi ile eş olarak artan suç ve hukuki meseleleri incelemektedir. Bu durum hukukun ne ...

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemleri önemli faaliyet alanlarından biridir. Lafcı Hukuk Bürosu bu faaliyetler kapsamında, taraflar arasında niyet ...

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku; failin şahsiyetine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanmış hukuka aykırı olan fiilleri düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Ceza hukuku toplumsal düzenin ...

DAVA VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Hukuk Büromuz hukuki yollara başvurmadan, sulh ile çözülebilecek uyuşmazlıklar için gereken çözümleri müvekkillerine sunmaktadır. Davaya taşınan ihtilaflarda Büromuz deneyimli dava ...

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Değişen dünyada  uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin veya hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  koruması ...

GAYRİMENKUL HUKUKU

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. ...

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek ...

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatında köklü değişiklikler ve gelişmeler neticesinde işçi işveren ilişkileri başta olmak üzere çalışanların işe alımı, ...

K.V.K.K.

Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karsı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel ...

MİRAS HUKUKU

Medeni Hukukun alt kollarından birisi olan Miras Hukuku miras bırakanın ölümünden kaynaklanan durumlarda kişiye ait mirasın hangi şartlar altında alt ...

REKABET HUKUKU

Rekabet hukuku, mal veya hizmet piyasalarında rekabetin korunması ve amacına yönelik olarak oluşturulan kurallar üzerine inşa edilmiş bir hukuk dalıdır. ...

SİGORTA HUKUKU

Müvekkillerimize karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası, depo sorumluluk sigortası, kaza, zarar, sorumluluk sigortası konularında hizmet veren ulusal / uluslararası ...

SPOR HUKUKU

Spor hukuku, sporcu, kulüp, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle sportif eylem ...

TANIMA / TENFİZ DAVASI

Yurt dışında herhangi bir mahkeme tarafından verilen karar sonucunda hukuki statüde değişiklik olması halinde kazanılan yeni hukuki statünün Türkiye’de tanınmasını ...

TİCARET VE ŞİRKET HUKUKU

Genel hatları ile ticari kanunlar ve yasa oluşturma, düzenleme ve yürütme görevini üstlenen ticaret ve şirketler hukuku, aslen “ticari işletme” ...

TÜKETİCİ HUKUKU

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gibi yeni düzenlemeler ile tüketicinin korunması ...

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası ticaret hukuku, küreselleşen dünyanın hukukudur. Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile ...

VERGİ HUKUKU

Gerçek veya tüzel kişilerin ticari faaliyetleri sonrası devletle gerçek-tüzel kişi arasında vergi yükümlülüğü bağı oluşur. Anayasanın 73. Maddesi, “Herkes kamu ...